Vildmarkshundens Djur och Natur

Din hjälp med skadedjuren i Östhammar, Tierp och Uppsala Kommun

Vildmarkshunden Djur och Natur

 

Välkommen till Vildmarkshundens djur och natur

Vi håller till i det natursköna Vendel alldeles vid Vendelsjön 13 km från Örbyhus i Tierps Kommun. 

 

Verksam i hela Uppsala län med viltvården då vi har tillstånd att avlossa skott i alla tätorter i länet.

 Våra tjänster:

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

Viltvård:

Grävlingsproblem på er fastighet.

Sorkar i er trädgård

Fåglar som orsakar sanitär olägenhet

Se mer under respektive länk:

 

 

Artikel om mitt jobb som viltvårdare i Uppsala Kommun

 

 

Planerade vildmarksturer 2017

 

 

 

 

Välkommen

 www.vildmarkshunden.se.

Länkar